Login Shop
  

Evolutie

Evolutie Biemans Trophy Products B.V.

Biemans is in de jaren tachtig in een winkel in Dongen (Nederland) -naast lederwaren- begonnen met de verkoop van sportprijzen. Toen er op een dag een tekort aan sportprijzen was, is Biemans gaan kijken waar de sportprijzen vandaan kwamen. Het bleek dat de verschillende onderdelen van de sportprijzen hoofdzakelijk uit Italië kwamen en door een paar partijen in Europa geassembleerd werden tot complete sportprijzen.

Biemans heeft de producenten benaderd met de vraag of het mogelijk was de onderdelen te kopen en ze ook als onderdelen te verkopen. Door deze nieuwe manier van verkoop (onderdelen i.p.v. opgebouwd), maakte Biemans het voor de retailer mogelijk een eigen design te maken en zelf te assembleren in tijden dat het rustig was. Zo kon de retailer per saldo meer marge maken.

Door het nieuwe concept -verkopen van onderdelen- groeide Biemans in de jaren negentig uit van lokale retailer tot een grote speler met klanten in geheel Europa. Begin jaren 2000 stagneerde de groei omdat enerzijds de grotere partijen zelf richting Italië trokken en anderzijds de Italianen het concept van Biemans kopieerden. De kern van het probleem was dat Biemans geen echte eigen designs had en geen kostenvoordeel had t.o.v. de Italiaanse producenten. Wel was Biemans in staat sneller kleinere hoeveelheden te leveren met een betere service.

Midden jaren 2000 is Biemans richting het Oosten getrokken om te kijken of het mogelijk was om daar de eigen productie van onderdelen op te zetten. Dit moest de problemen van het ontbreken van eigen designs en het niet hebben van een kostenvoordeel oplossen. Medio 2006 is het Biemans gelukt een productielocatie in China op te zetten. Vanaf dat moment kon Biemans haar eigen designs produceren en exclusief verkopen. Een nieuwe groeiperiode van 10 jaar lag -ondanks de economische crises- in het verschiet.

Vanaf medio 2014 begon de groei wederom te vertragen. De reden hiervoor was dat meer en meer partijen niet meer in onderdelen wilden investeren, maar complete sportprijzen lokaal wilde aanschaffen. Om deze reden heeft Biemans vanaf dat moment:

  • Biemans Polska in Polen opgezet;
  • het grootste Europese assemblage centrum in de industrie gekocht.

Tevens is Biemans buiten Europa gaan verkopen.

Dit gaf een nieuwe grote impuls aan de groei tot begin 2020. Op dat moment deed Corona haar intrede. Eerst in Azië en vervolgens in de rest van de wereld. Het gevolg was geen sport in wedstrijdverband gedurende een lange periode en dus ook geen of nauwelijks uitreiking van sportprijzen. Biemans heeft deze periode gebruikt om alle gekochte en zelf opgebouwde bedrijven/formules samen te voegen in een juridische entiteit met als voordeel:

  • één bestelsysteem, één factuur, één administratie en één aanspreekpunt voor de klant;
  • one-stop-shop (onderdelen, geassembleerd tezamen onder een dak);
  • efficiënter en effectiever;
  • hogere mate van digitalisering en servicelevel.

Hierdoor is Biemans optimaal gepositioneerd voor een nieuwe periode van groei na het corona tijdperk!